viernes, 23 de enero de 2015

Bolivia. Så talar en folkets president: “Vi har en skyldighet att göra slut på kapitalismen och imperialismen”!

På 4 000 meters höjd "renades" Evo Morales av sina systrar och bröder bland de 36 ursprungsfolken.
Så talar en folkets president: “Vi har en skyldighet att göra slut på kapitalismen och imperialismen”!

 

Av Dick Emanuelsson

TEGUCIGALPA / 2015-01-23 / I torsdags svor Evo Morales presidenteden för tredje gången i Bolivia. Inte i landets parlament med centralvärme på 3500 meters höjd utan i den förhistoriska och heliga andinska staden Tiwanaku, ännu högre upp i Anderna. Evo och hans vicepresident Alvaro Linare och hans ministrar stod där med knutna nävar och försäkrade än en gång sin obrytbara allians med Bolivias folk.

De 36 olika ursprungsfolken, de flesta olika indianfolk men även så kallade “negritudes”, svarta ättlingar till slavarna från Afrika välsignade Evo Morales och hans regering som sitter fram till 2020. Ceremonin inleddes med en “rening” av den bolivianske presidenten för att beskydda honom och regeringen från “negativ energi, budbärare av all slags dimensioner av obalans”.

– Jag skulle vilja börja med att säga att det i dag är en speciell dag, en historisk dag på bekräftelsen av vår identitet och vår demokratiska kulturella revolution, sa Morales i sin andinska tunika som hans indianbröder hade klätt honom i, en symbol av också Solguden. Presidenten, som har Aymarablod i venerna, eskorterades dagen till ära av ett speciellt säkerhetsgarde av 500 indianer klädda i röda ponchos.Gruvarbetarson

 

Den unge bolivianske presidenten som växte upp i det revolutionära gruvcentret Oruro, en plats som många gånger färgats av gruvarbetarblod, som inte bara har utkämpat hårda klasstrider mot den naturlige fienden bland gruvbolag, inhemska som transnationella, utan även mot många av de militärdiktaturer som i gruvarbetarna såg en alldeles speciell fiende som det handlade om att slå ned så hårt som möjligt. Evo Morales växte upp i denna klasskonfrontation och tog intryck, som alla hans kamrater, intryck som har satt sin prägel på de regeringar som han har lett sedan den stora valsegern 2005.

Och Morales underströk också i sitt tal det lidande som hans bröder och systrar i alla åldrar och i alla generationer fick utstå sedan den spanska kolonialismens ankomst. Men efter varje massaker på gruvarbetare, bönder, fabriksarbetare eller de revolutionära studenterna, har folket kommit tillbaka. För varje attack har slagit tillbaka med mer organisation och politisk beslutsamhet som kanaliserades i den regering som skapat politisk stabilitet, men framför allt en ekonomisk och social utveckling, som ingen tidigare regering i Bolivias historia lyckats uppnå.

Evo Morales med vicepresident Alvaro Linares och resten av ministrarna.


Förkrossande valsegrar

 

– De kunde inte göra oss osynliga. För här står vi för att regera oss själva, att respektera vår Pacha Mama (Moder Jord), att väcka den gemensamma energin. Nu är vi inte bara miljoner socialt och kulturellt utan även miljoner som röstar. Ett stort tack till er, Bolivias bröder och systrar, sa Morales som i det senaste valet fick 61 procent av rösterna. Hans parti MAS, Rörelsen för Socialism, fick kvalificerad majoritet i både deputeradekammaren som i senaten, 88 av 130 mandat respektive 25 av 36.

Han uppgav rent lyriskt att den latinamerikanska kontinenten befinner sig i en “stor förlösning” av förhoppningar, enighet, harmoni och lycka. Men bakom oss har vi, sa Morales, 500 år då hatet, rasismen, diskrimineringen och individualismen härskade “efter att märkliga män hade anlänt och påstod att vi var tvungna att modernisera och civilisera oss”.Dödens filosofi från `väst´

 

– De lärde oss sin filosofi av död. Men för att modernisera och civilisera oss såg de sig tvungna att göra indianfolken osynliga i världen, vårt språk, kultur, våra rötter, vårt kokablad, våra egna produkter, symboler, musik och vår klädesseder försvann för de ville göra slut på vår identitet, underströk Morales men påminde de tusentals bolivianerna att folket vaknade till politisk medvetenhet och nu ger förändringarna resultat.

Han slog också fast:

– Vi har skyldigheten att försvara livet, att rädda planeten och göra slut på kapitalismen och imperialismen. De industrialiserade länderna är överindustrialiserade och det innebär en stor börda för Planeten Jorden.

Nationaliserade naturresurserna

 

Han menade att det finns varken en eller två eller tre världar utan bara en.

– Och vi är alla ansvariga inför denna värld. Det handlar inte om färger. Det som kan döda dig är färgen på vattnet du dricker. Det som kan döda dig är gaserna du inandas. Vi är tusentals med olika färger men vi lever bara på en planet. Pacha Mama lyser över oss alla, våra stjärnor vägleder oss på vägen till en annorlunda liv med lika rättigheter.

Evo Morales kan se tillbaka med tillfredsställelse på sina två tidigare regeringar. Landet som betraktades som Latinamerikas fattigaste med ett nära hundratal militärkupper sedan den spanska kolonialmakten besegrades kring 1820-talet, har utvecklats rent dramatiskt sedan 2005.

Vänsterregeringen i La Paz har nationaliserat energitillgångar och stora delar av gruvsektorn. Landets både extremt fattiga, “vanligt” fattiga och medelklass har fått det mycket bättre. Men även företagarklassen har kunnat se sina vinster öka eftersom folket har fått en kraftigt ökad köpkraft. Därför är den politiska högern, USA:s allierade i Boliva, smått desperata efter tre förödande valnederlag i det land som de betraktades som sitt.

Jublande olje- och gasarbetare efter att vänsterregeringen nationaliserat sina energiresurser.


Latinamerikansk integration och utkastad USA-ambassadör

 

Bolivia har förstärkt sina förbindelser med ALBA, där Bolivia ingår som fullvärdig medlem och med övriga Latinamerika. USA:s ambassad trodde att den i egenskap av just “Ambassaden” kunna diktera både folket som regeringar. Ambassadören varnade i det första valet bolivianerna för att lägga en röst på Evo Morales, “kokaledaren”, som han utpekades som. Men “Ambassaden” hade inte lärt sig läxan för man blandade sig in i även i de andra valen, även om profilen hade sänkt betydligt.

USA-amabassadens intriger och State Departements olika agenturer som USAID som alla leder till CIA, försökte via så kallade NGO:s att skapa motsättningar mellan de olika provinserna i landet för att på samma sätt som i Jugoslavien, slå sönder statsbildningen Bolivia i regioner. Men Bolivia, med Evo Morales, är inte längre de USA-utbildade bolivianska generalernas Bolivia. USA-ambassadören kastades nästan bokstavligt ut från ett av de största sydamerikanska länderna.

USA-ambassadören Philip Goldberg kastades ut 2008.
Goldberg har förflutet från Jugoslavien där han deltog
aktivt i splittringen av den jugoslaviska statsbildnningen.


Nationell värdighet

 

I dag är Evo Morales samme Evo som växte upp i gruvlägren i Oruro, det enda som har förändrat honom är hans insikt om vikten av att försvara den revolution som så många av hans landsmän gav sina liv för. Men även en argentinare vid namn Ernesto “Che” Guevara gav sitt liv för att Bolivia och Latinamerika skulle kunna förena Simon Bolivars dröm om ett Enat Amerika, det Stora Fosterlandet.

I dag tittar inte bolivianen ner i marken när han stöter på en “gringo” på La Paz´ gator. Nu går han med lyft blick. Bolivias har återfunnit sin politiska, nationella och kulturella identitet som folk.Läs mer om Evo Morales ekonomiska och sociala framgångar:

Bolivia: “Nu är det vi ’Los Indios’ som bestämmer”

Evo Morales på väg mot tredje presidentperiod

Publicerad 9 oktober 2014

No hay comentarios:

Publicar un comentario